Marshall 1926, Szczucin

Chynów, marzec 2006 Zdjęcia: mgr inż. Szymon Dowkontt

Szczucin, listopad 2007

2013

http://www.technique.pl/mediawiki/index.php/Walec_parowy_z_Chynowa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *