Gorzelnia Konstantynów

Czynna gorzelnia rolicza przejęta przez prywatnego właściciela – Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe Konstantynów sp. z o.o.. Kotłem jest typowy Sosnowiecki “walczak” – opalany ręcznie kocioł dwupłomienicowy (Lancashire).