Gorzelnia Turew

http://www.prosat.net.pl/~hadyniak/turew/