John Goodison 2013/ 1920, Solec Kujawski

Rozładunek lokomobili w Środzie Wielkoposkiej, 12 kwietnia 2022.