Mikołów WPD2 2298/ 1951, Kleosin k. Białegostoku

Walec Mikołów, Kleosin
Walec Mikołów, Kleosin
Walec Mikołów, Kleosin