?/ ?, Świdnica

Lokomobila nieznanego pochodzenia ustawiona jako pomnik przed firmą przy ulicy Towarowej.